Avís Legal i Política de Privacitat | Cookies | Condicions generals i de contractació | Enviaments | FAQs

Avís Legal i Política de privacitat

Avís legal

Aquest avís legal regula l’ús permès de la pàgina https://www.somrobaestesa.com segons el que es disposa a continuació:

1. Compliment LSSI

Article 10 Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comercio electrònic.

Titular de la web: FOLKCALENTÓ, S.L (en endavant, “El Prestador del Servei”).
Adreça: C/ Robert d’Aguiló 45 Esc. B Baixos 2a.
CP: 43003 Ciutat: Tarragona
NIF.: B55709083.
Inscrita al registre mercantil de Tarragona, al Tom 3020, Llibre 0, Foli 131, Pàgina T-51550.

 

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

1. Els drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web (https://www.somrobaestesa.com), el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements que s’hi contenen, són titularitat del Prestador del Servei, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la llei.

3. El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, d’acord amb l’establert a l’article 17 de la LSSICE.

4. Els usuaris no podran emprar els continguts de la web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb finalitats comercials ni manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització del Prestador del Servei.

A més, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de la mencionada al paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web, constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part del Prestador del Servei de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Tanmateix, la informació a la que l’Usuari pot accedir a través de la web, pot estar protegida por drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altra índole. En conseqüència, el Prestador del Servei no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de las infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació a aquests drets.

 

3. Condicions d’ús

Respecte a la web, l’usuari pot visualitzar, imprimir y descarregar-se parcialment el contingut de la web, únicament si concorren las següents situacions:

– Que sigui compatible amb la finalitat del lloc web.

– Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per al seu ús personal i privat. Es prohibeix així, expressament, la utilització amb finalitats comercials.

– Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers o que, de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.

Tanmateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es troben a la Web.

Tot d’acord amb l’indicat al punt 2.4 anterior.

 

4. Modificacions a la web i condicions d’ús

El Prestador del Servei es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació continguda a la web, així com la seva configuració, presentació i condicions d’accés. Tanmateix, el Prestador del Servei es reserva el dret d’actualitzar el present avís legal sense previ avís als usuaris, quan així la normativa o l’actualitat ho requereixi.

 

5. Limitació de responsabilitat

El Prestador del Servei no garanteix la inexistència d’errors o interrupcions en l’accés a la web o al seu contingut ni que aquest es trobi actualitzat. Si bé, el Prestador del Servei emprendrà totes les accions que estiguin a la seva disposició per a la solució de qualsevol error, desconnexió o manca d’actualització que pugui produir-se a la web.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda, és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Així, el Prestador del Servei no es responsabilitza de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se de ta accés o ús per part de tercers.

El Prestador del Servei tampoc es responsabilitza dels errors de seguretat o danys que puguin produir-se com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador dels usuaris que sigui utilitzat per a la connexió amb els serveis i continguts de la web.

– Un mal funcionament del navegador.

– Ús de versions no actualitzades del navegador.

El Prestador del Servei no garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware y software), en els documents o fitxers dels usuaris.

 

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

La present política legal queda subjecta a l’establert en les lleis espanyoles. Para qualsevol conflicte derivat de la interpretació d’aquestes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (España), sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

 

 

 

Política de privacitat

 

 

Informació sobre protecció de dades

 

Denominació social

Identitat: FOLKCALENTÓ, S.L.
Adreça Postal: C/ Robert d’Aguiló, 45, Esc. B baixos 2a CP. 43003 de Tarragona (Tarragona)
E-mail: info@somrobaestesa.com

Ambdues parts processen les dades obtingudes en aquest lloc web com a co-propietaris. Cada part és responsable de l’ús de les dades.

 
Finalitat

Per a què utilitzem les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a FOLKCALENTÓ, S.L; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://www.somrobaestesa.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de la nostra activitat empresarial.

 

FOLKCALENTÓ, S.L; recull les següents dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

– Formulari de compra: en el cas que compri algun dels nostres productes, les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per a la gestió administrativa relacionada amb el producte adquirit. Això implica des de la facturació del producte fins l’entrega de les seves dades a les empreses de transport contractades per FOLKCALENTÓ, S.L per a realitzar les entregues al lloc que ens hagi indicat.

– Formulari de registre: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per a donar-lo d’alta com a usuari de la web.

 

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades dels clients seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant possibles responsabilitats legals especialment totes les relacionades amb les garanties de béns de consum.

Les dades dels usuaris seran tractats fins que es doni de baixa.

 

Legitimització

La base legal pel tractament de les dades dels clients és la relació contractual entre les parts.

La legitimització per a tractar les dades dels usuaris és el consentiment de l’interessat.

 

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedits a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de servei vigent o que intervingui una llei que obligui a FOLKCALENTÓ, S.L a tal cessió de dades.

 

Categoria de dades

Tipologia de dades tractades:

– Nom i cognoms.

– Direcció postal.

– Correu electrònic.

– Telèfon.

– Dades bancàries.

Drets:

– Accedir a les dades personals.

– Rectificar les dades personals.

– Suprimir les dades personals.

– Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en caso que existís.

– Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.

– Limitació del tractament.

– Portabilitat.