Avís Legal i Política de Privacitat | Cookies | Condicions generals i de contractació | Enviaments | FAQs

De lo bo lo millor

Disponible a

About Album

Després de 10 anys de la publicació de la primera maqueta de Roba Estesa, aquest quart LP -“De lo bo, lo millor” (2024)- esdevé un viatge tant emocional com sonor que passa pel pop, per elements tradicionals, per l’electrònica i per sonoritats més fosques i que és el resultat d’un procés de creació, composició i producció col·lectiu. En aquesta ocasió, han treballat conjuntament amb els productors Arnau Figueres, Kquimi Saigi, Emili Bosch, Xerach Peñate i André Zanetti Nascimbeni. “De lo bo, lo millor” es presenta com un homenatge a la quotidianitat més pròpia, a les contradiccions i a la inestabilitat que conté i a totes aquelles identitats i vincles que s’escapen de la normativitat. Qüestions com l’amor, el desig, la vulnerabilitat, els afectes, la ràbia, la col·lectivitat i allò queer es troben en un mateix disc, s’interseccionen, dialoguen i ens mostren una manera (de moltes) de veure i d’habitar aquest món.